Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

19:56
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

19:55

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka
19:55
19:54
0538 b914
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
19:53
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viala-lu la-lu
19:53
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viala-lu la-lu
19:52
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viamops mops
19:52
4594 92f0 500
"We were a perfect match, maybe that's why we burnt out".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viala-lu la-lu
19:52
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viala-lu la-lu

October 22 2017

17:47
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
17:44
2792 39e4
17:38
9667 2478 500
lubię wracać. / J. Ćwiek "Dreszcz"

September 09 2015

19:36
7581 0e37 500
Reposted bySkydelansilence89cleriiswallowbirdsholymolyzuzajearbuzacleriioxygeniumrossessomebunnythatwasntadreammcawesomedynamitechachiswallowbirdsiamsuperwomansilence89drunkwhipstercocainebluesmauakCandyLoverbeliveinmeaaustur
19:25
7603 1f87 500
19:25
7615 8715 500
Reposted bylittlebadger littlebadger
19:22
7633 4bfb 500
Reposted byzuzajearbuzaawakenncmspnotyourstrawberry

September 07 2015

19:36
7651 26d7
19:34
7673 0b63 500
19:33
7690 f50d
19:32
7717 aa77 500
Reposted bylittlebadger littlebadger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl