Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

20:53
5545 73d6 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamikmikmik mikmikmik
20:53
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamikmikmik mikmikmik
20:53
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viamikmikmik mikmikmik
20:53
5866 a58f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamikmikmik mikmikmik
20:52
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viapanimruk panimruk

July 08 2015

21:01
20:57
Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to co robią. Przez sytuacje.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted bylittlebadger littlebadger
20:56
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać; to smutek, od którego boli cię szyja.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted byahazaynlo ahazaynlo
20:50
3535 7f1b
20:50
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viapanimruk panimruk
20:50
20:48
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
20:47
20:43
20:41

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
20:37
8722 41ae 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:19
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viatwice twice
20:18
7967 86c7
Reposted fromtwice twice viatwice twice
20:18
4586 c8b9 500

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
20:17
1192 fcce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl