Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2015

19:28
7736 1908 500
19:28
7771 bfa9
Reposted bylittlebadgerRoaraAvis
19:28
7789 654b
Reposted byCannonballcavebear
19:26
19:24
7852 bc19 500
19:23
7878 7b51 500
Reposted bycavebear cavebear
19:22
7900 c9f3
19:17
7918 8a59 500
Reposted bycavebearMalikor
18:40
7941 75c8 500

July 09 2015

21:03
21:03
0382 02f8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
21:02
0473 45e1 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
21:02
0474 47b9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:56
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanimruk panimruk
20:56
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves viapanimruk panimruk
20:55
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viapanimruk panimruk
20:55
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:55
5244 b330
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:55
5271 4b6e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:54
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viamikmikmik mikmikmik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl