Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

19:55

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka
19:55
19:54
0538 b914
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
19:53
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viala-lu la-lu
19:53
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viala-lu la-lu
19:52
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viamops mops
19:52
4594 92f0 500
"We were a perfect match, maybe that's why we burnt out".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viala-lu la-lu
19:52
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viala-lu la-lu

October 22 2017

17:47
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
17:44
2792 39e4
17:38
9667 2478 500
lubię wracać. / J. Ćwiek "Dreszcz"

July 09 2015

21:03
21:03
0382 02f8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
21:02
0473 45e1 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
21:02
0474 47b9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:56
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanimruk panimruk
20:56
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves viapanimruk panimruk
20:55
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viapanimruk panimruk
20:55
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:55
5244 b330
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl