Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

17:38
9667 2478 500
lubię wracać. / J. Ćwiek "Dreszcz"

July 09 2015

21:03
21:03
0382 02f8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
21:02
0473 45e1 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
21:02
0474 47b9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:56
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanimruk panimruk
20:56
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves viapanimruk panimruk
20:55
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viapanimruk panimruk
20:55
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:55
5244 b330
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:55
5271 4b6e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:54
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viamikmikmik mikmikmik
20:53
5545 73d6 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamikmikmik mikmikmik
20:53
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamikmikmik mikmikmik
20:53
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viamikmikmik mikmikmik
20:53
5866 a58f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamikmikmik mikmikmik
20:52
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viapanimruk panimruk

July 08 2015

21:01
20:57
Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to co robią. Przez sytuacje.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted bylittlebadger littlebadger
20:56
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać; to smutek, od którego boli cię szyja.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted byahazaynlo ahazaynlo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl